Thông tin gia sư

Giới thiệu
Trình độ: Thạc sỹ chuyên ngành IT, lãnh vực Khoa học và Công nghê, Khoa học máy tính - Đại học Pa-ri VI
Kinh nghiêm: Hơn 7 năm hoạt động và giảng dạy Quản trị mạng, IT căn bản, Tiếng Anh cấp 1 và cấp 2
Quốc tịch: Việt Nam
Nơi ở: TP Hồ Chí Minh
Nhận xét (0)