Giao lưu ngày 8/3 cùng Ms Jolie Needham (người Anh) tại Trường Đại học Kinh tế - Luật

Các bạn sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG-HCM) có buổi luyện nói tiếng Anh trực tiếp cùng người bản địa tại UEL Space.


Chủ đề xoay quanh vai trò của người phụ nữ ngày nay, những thuận lợi và khó khăn khi vừa phải giỏi việc nước và đảm việc nhà.

Ms Jolie Needham trò chuyện vui vẻ với các bạn sinh viên

Các bạn sinh viên tự tin và thoải mái trong buổi giao lưu