Gia sư giáo viên

Gia sư giáo viên là giáo viên được đào tạo và tốt nghiệp đúng chuyên ngành sư phạm hoặc chuyên ngành khác nhưng có khả năng sư phạm. Đặc biệt giáo viên còn có kinh nghiệm giảng dạy lâu năm tại các trường học trong nước. Ngoài ra chúng tôi còn có giáo viên người nước ngoài đảm bảo công việc dạy học bằng ngoại ngữ được hiểu quả nhất. 

Hãy tham gia vào đội ngũ gia sư của iTutor để được tiếp cận và trở thành gia sư của toàn cầu, môi trường mới có thêm thu nhập ổn định. ĐĂNG KÝ TRỞ THÀNH GIA SƯ iTUTOR  HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ tại đây