Gia sư giảng viên

Khái niệm “giảng viên” của iTutor sẽ không đồng nhất hoàn toàn với quan niệm chính thống, chúng tôi xem Giảng viên là những người đạt trình độ cao trong giảng dạy, có kinh nghiệm với nghề từ 10 năm trở lên, am hiểu nhiều lĩnh vực và có tính định hướng nghề nghiệp khi giảng dạy.

Gia sư Giảng viên  của iTutor cũng còn là thạc sĩ, tiến sĩ  đang giảng dạy tại các trường đại học hoặc các giáo viên tốt nghiệp thạc sĩ với kinh nghiệm giảng dạy trên 5 năm.

Là giảng viên đang đứng lớp tại các trường đại học - cao đẳng.

Trên con đường hiện thực hóa ước mơ xây dựng  iTutor trở thành một nơi hỗ trợ để giáo dục chất lượng và nhân văn, cuối cùng chúng tôi cần bạn, những người có cùng chí hướng xây dựng một iTutor Chất lượng và Nhân văn cùng với thu nhập bằng công việc yêu thích.

Trung tâm iTutor chào đón bạn tham gia vào iTutor Teacher:  ĐĂNG KÝ TRỞ THÀNH GIA SƯ iTUTOR tại đây