Đánh giá chất lượng học

- Đánh giá quá trình dạy: Chất lượng học luôn là tiêu chuẩn hàng đầu, là yêu cầu mà trung tâm iTutor đặt ra cho đội ngũ gia sư của mình. 

- Đánh giá giá trình học: Học viên được gửi ngân hàng đề theo 3 tháng/lần để đánh giá và sau 6 tháng học tại iTutor trở lên sẽ có chứng nhận quá trình học tập để học viên nhìn nhận được kết quả học của bản thân tại iTutor

XEM THÊM NHỮNG ĐẶC BIỆT CHO HỌC VIÊN CHỈ CÓ Ở iTUTOR tại LINK (đăng trong tin tức)